Thứ hai, 03/08/2015, 05:19 GMT+7
Ban soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân họp phiên thứ 6
Dự kiến tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội chỉnh lý dự thảo luật Trưng cầu ý dân.