Chủ nhật, 21/12/2014, 09:33 GMT+7
Hội Luật gia TP Hà Nội: Giao lưu văn hóa – thể thao
Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2015); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 4 năm ngày ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 12-12-2014 Chi hội Luật gia: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức giao lưu văn hóa – thể thao.