Thứ sáu, 31/07/2015, 16:12 GMT+7
Ban soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân họp phiên thứ 6
Dự kiến tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội chỉnh lý dự thảo luật Trưng cầu ý dân.